Plener 2009

Drugi raz powiało optymizmem - chyba nie ostatni to moment w naszym letnim klimacie.

Pojawiły się nowe twarze i osobowości na plenerze malarskim w Czarnym Piecu.

Co prawda miło jest widzieć tu te same twarze, ale jeszcze przyjemniej zobaczyć nowych entuzjastów

tej już naszej i wspólnej idei.

Co to znaczy?

II Spotkania Artystyczne w Czarnym Piecu nabierają znaczenia i rangi.

Zapraszamy artystów z prawdziwego zdarzenia i może ktoś nam przypnie etykietkę towarzystwa wzajemnej adoracji, ja to ignoruję.

Te nasze spotkania to nie wyścig szczurów - ani żadna bezpardonowa rywalizacja.

Tu spotykają się ludzie wrażliwi na piękno - odporni na konfrontacje postaw estetycznych - wszak piękno jest wielorakie,

spostrzeżenie zwodnicze, sąd często trudny... Ten sensualistyczny filtr bezpośredniej obserwacji i codzienny kontakt z naturą sprawił,

że w naszych obrazach przeważył nurt realistyczny oddający niepowtarzalny pejzaż Warmii i Mazur.

Tę imprezą dopiero tworzymy i wiem, że z którąś edycją uczestnictwo w niej będzie prawdziwym wyróżnieniem.

 

Bogusław Maria Piasecki

(Prezes Stowarzyszenia Piotrkowskich Artystów Plastyków)

 
projekt i wykonanie - www.tejer.pl
Ilość online: 3 gości